Håndtering af forurenet jord

De mest simple ydelser ved bygge- og anlægsmæssige projekter, der involverer håndtering af forurenet jord, er klassifikation af jord, der skal håndteres. Hertil er det vigtigt med rådgivning i forbindelse med efterfølgende bortskaffelse af jorden.

Hvordan håndteres forurenet jord?

Hvis der er forurenet jord på en grund, skal man stille spørgsmålstegn ved, om det kan betale sig at få det fjernet. En forurenet grund er mindre værd. Her skal man beslutte sig for, om man vil bruge penge på at fjerne forureningen, eller om man vil finde et andet sted at bygge.

Hvis man vælger at forureningen skal fjernes, sker dette for det meste ved at grave. Hvis forureningen ikke kan graves væk, skal der mere gennemgribende metoder til.

GeoMiljø knap

I visse tilfælde vil myndighederne godkende brug af lettere forurenet jord. Dette skaber betydelige besparelser på bygge- og anlægsprojekter.

Myndighedskrav

GeoMiljøs ydelser omfatter primært prøvetagning, kemiske analyser og hjælp til korrekt bortskaffelse af jorden i henhold til de myndighedsmæssige krav.

Der findes velbeskrevne vejledninger til myndighedskrav til dokumentation i forbindelse med håndtering af forurenet jord. Disse vejledninger er almindeligvis fyldestgørende, når der er tale om ukomplicerede forureningskomponenter og mindre jordmængder. Men – det er kun vejledninger.

Der kan være forhold, der gør det fordelagtigt at aftale andre vilkår end dem, der er udstukket i vejledningerne. Der kan være forureningskomponenter, som er typiske for nogle typer ejendomme, men som er forholdsvis sjældne. Hvis der skal håndteres store jordmængder eller graves meget dybt, kan der være forhold, der fordrer et mindre antal prøver end beskrevet i vejledningerne.

shutterstock_381174406

Få hjælp af en miljørådgiver

GeoMiljø har stor erfaring med miljømyndighedernes sagsbehandling og kan hjælpe med at vurdere, hvornår det kan være fordelagtigt at inddrage disse for at få dispensation til en mindre prøvefrekvens eller lempede analyseparametre.

På samme måde kan en professionel miljørådgiver gennem et godt kendskab til forurenende aktiviteter bedre vurdere, om der kan være forhold på en ejendom, der gør, at miljømyndigheden ikke vil være tilfredse med de gængse standardanalysepakker.

Kontakt os i dag

Har I spørgsmål til en miljørådgiver, så hjælper vi gerne. Vi kan vi træffes på 70 22 33 30.

I kan læse mere om myndighedsbehandling og jordanalyse.

GeoMiljø knap