Forurening ved privat bolig

Når boligen skal handles, kan forurening på ejendommen – eller mistanke herom – introducere en række forskellige problemstillinger.

Det kan være svært at sælge ejendommen. Usikkerhed omkring forureningens sundhedsmæssige og økonomiske betydning kan være svær at få overblik over, og eventuelle begrænsninger i ejendommens anvendelse kan være svært overskuelige.

GeoMiljø knap

Desuden kan vurdering af eventuelle omkostninger til oprensning af forureningen spille en afgørende rolle – ligesom det kan være særdeles svært at få en fornemmelse for den faktiske værdi af en forurenet ejendom.

Undgå misforståelser

Ansvarsmæssige spørgsmål og forestående myndighedskrav i forbindelse med den forurenede ejendom kan også ændre en god handel til et mareridt af stridigheder, hvor sagen synes næsten umulig at forliges omkring, grundet de ofte meget store beløb, der nævnes i sådanne tilfælde.

GeoMiljø kan ikke få forureningen til at gå væk af sig selv, fremtrylle sikre spådomme om retslige udfald af tvister og erstatningssager eller forudsige den præcise vurdering af sagen fra miljømyndighedens side – men – vi kan belyse og forklare de forskellige elementer, der har betydning for problemstillingen så misforståelser undgås.

Geomiljø underside (5)

Yderligere undersøgelser

Hvis en faktisk forureningssituation skal belyses yderligere for at løse problemstillingen, udfører vi tekniske undersøgelser, der planlægges i tæt samarbejde med kunden for at opfylde formålet med undersøgelserne.

I nogle tilfælde kan det være en fordel at udføre sådanne undersøgelser i flere tempi for ikke at bruge flere midler end højst nødvendigt. F.eks. er nogle få indledende undersøgelsestiltag måske nok til at afgøre om en given problemstilling er nemt overkommelig – eller helt urealistisk at løse på den planlagte måde.

Nøglen til god rådgivning i disse situationer er nøje afklaring af problemstillingen, og hvilke faktorer, der kan have betydning for udfaldet – i tæt samarbejde mellem rådgiveren og kunden, og eventuel inddragelse af miljømyndigheden og andre involverede om nødvendigt.

Kontakt os

Har du en ejendom, hvor der er mistanke om forurening – eller hvor der er konstateret forurening? Kontakt GeoMiljø på 70 22 33 30 for en uforpligtende snak om situationen.