Miljøteknisk rådgivning til erhvervsejendomme

Erhvervsejendomme er ofte forurenede i lettere eller sværere grad afhængig af, hvilke aktiviteter der har været på ejendommene, hvor længe, og hvordan håndteringen af potentielt forurenende produkter er foregået.

Der kan være mange årsager til at søge miljøteknisk rådgivning i forbindelse med handel med erhvervsejendomme.

Processen

I mange tilfælde starter problemløsningen med at afklare ejendommens forureningsmæssige tilstand overordnet for bedre at kunne beskrive den varer, der handles med – eller hvordan en specifik problemstilling skal angribes.

GeoMiljø knap

I nogle tilfælde er den overordnede beskrivelse og vurdering af ejendommens forureningsmæssige tilstand tilstrækkelig til at opfylde formålet. Dette gælder f.eks. ofte, hvis der rent ansvarsmæssigt skal tages forbehold for, hvilken forurening der er sket inden overtagelsen, og hvilken forurening, der eventuelt kan forekomme og konstateres på et senere tidspunkt.

Det samme gør sig gældende, hvis man overordnet skal afklare, at ejendommen ikke er i en forureningsmæssig stand, der er i voldsom konflikt med den påtænkte fremtidige anvendelse.

Minimeret risiko

Den overordnede undersøgelse, beskrivelse og vurdering af en ejendoms forureningsmæssige tilstand svarer til den tilstandsrapport, der normalt udarbejdes i forbindelse med handel med boliger – blot i forureningsmæssig henseende. Rapporten har til formål at afdække nogle forhold ved ejendommen, som køber eller sælger har svært ved at vurdere selv.

Rapporten er i princippet både en sikring af sælger og af køber for at minimere risikoen for, at der senere opstår uventede situationer, der fører til tvister.

Omkostninger

Hånden på hjertet – forureningsundersøgelser og vurdering af en ejendoms forureningsmæssige tilstand er normalt mere omkostningskrævende end en tilstandsrapport på en bolig. Især de tekniske undersøgelser, der tilvejebringer data for vurderingen, kan blive ret kostbare, hvis undersøgelserne er omfattende.

Omkostningerne er stærkt afhængige af, hvor mange – og hvilke – forureningskilder, der skal undersøges – samt hvor svært tilgængelige forureningskilderne er.

Derfor er det vigtigt, at kunden og rådgiveren har en åben og god dialog for at få afklaret formålet med, og omfanget af, eventuelle undersøgelser.

Det vil i reglen være sådan, at en større omfattende undersøgelse giver en større grad af sikkerhed for, at der ikke opstår uventede situationer senere hen – men at denne undersøgelse selvfølgelig også er dyrere end en mindre undersøgelse.

Alligevel kan det i mange tilfælde anbefales at starte med en mindre undersøgelse – afhængig af omstændighederne og baggrunden for den pågældende sag.

shutterstock_617466701

Undersøgelsestiltaget

Brugbarheden og værdien af flere undersøgelsestiltag vil i reglen ikke stige proportionalt med undersøgelsens omfang. Normalt vil de allerførste undersøgelsestiltag give en forholdsvis stor mængde information, men en relativt lille sikkerhed for, at der ikke opstår uventede situationer senere. I takt med, at der udføres flere og flere undersøgelsestiltag, vil mængden af information for hvert tiltag ofte falde, imens sikkerheden for, at der ikke opstår uventede situationer stiger.

Med andre ord – der vil ofte være et undersøgelsesomfang i en given problemstilling, hvor værdien af yderligere undersøgelsestiltag er for lille – og sikkerheden på de udførte tiltag er stor nok – til, at det ikke er rentabelt at undersøge mere.

Desværre kan dette undersøgelsesomfang kun vanskeligt vurderes særligt nøjagtigt fra starten af – mens vurderingen bliver lettere og lettere, efterhånden som der indhentes flere og flere forureningsmæssige data fra ejendommen. Af denne årsag udføres miljøtekniske undersøgelse ofte i flere tempi, der planlægges successivt.

Få afklaret situationen

Kunsten er her at forstå kundens opgave, baggrunden for opgaven – og give kunden den information, der skal til for at kunne overskue situationen og foretage de rigtige valg.

I nogle tilfælde er der ikke brug for undersøgelser, der belyser ejendommens generelle forureningsmæssige stand.

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ejendommen allerede er undersøgt, hvis det alene er specielle og specifikke myndighedskrav, der skal håndteres, eller hvis køberen af en erhvervsejendom har specificeret et eller flere helt konkrete spørgsmål, der skal afklares inden handlen.

Få hjælp af en miljørådgiver

GeoMiljø Miljørådgivning kan hjælpe jer med at få afklaret situationen.

Ring og hør mere på 70 22 33 30.

GeoMiljø knap