Måling af miljøfremmede stoffer og fysisk indeklima


Indeklima i forbindelse med arbejdsmiljø kan både omfatte miljøfremmede stoffer, der indgår i produktionen på industrivirksomheder eller det fysiske indeklima på f.eks. kontorarbejdspladser, i skoler eller i institutioner.

Vi udfører målinger i forbindelse med begge problemstillinger, hvad enten de udføres som led i egenkontrollen eller i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet.

Sådan foregår målinger

Målinger i forbindelse med miljøfremmede stoffer i indeklimaet udføres typisk ved ophængning af kulrør, der opsamler organiske miljøfremmede stoffer over en periode, f.eks. 1-2 uger. Herefter analyseres kulrørene for de parametre, der ønskes belyst, og resultaterne sammenholdes med Miljøstyrelsens kvalitetskriterier og Arbejdstilsynets grænseværdier.

GeoMiljø knap

Målingerne kan både udføres i forbindelse med mistanke om organiske stoffer i indeklimaet fra produktionen eller som følge af afdampning fra evt. jordforurening, der kan være beliggende under bygningerne.

Dårligt indeklima

Dårligt indeklima på skoler, institutioner og kontorarbejdspladser har ofte en anden karakter. Her skyldes problemerne ofte utilstrækkelig ventilation, for mange personer i samme lokale og for meget solindfald igennem store, sydvendte vinduespartier. I disse tilfælde måles almindeligvis temperatur, luftfugtighed og kuldioxidkoncentration ligesom luftskiftet fra eksisterende mekanisk ventilation kan måles.

Der måles ofte i op til 1 måned, da målingerne kan variere meget fra dag til dag afhængig af, hvor meget lokalerne benyttes, hvad udetemperaturen er, og hvor meget solen skinner på vinduespartierne til lokalerne.

Resultaterne af målingerne leveres med en vurdering, der giver ventilationsinstallatører mv. bedre muligheder for at dimensionere en tilfredsstillende løsning, der også kan tilgodese de energimæssige og miljømæssige problemstillinger, der er ved mekanisk ventilation og kunstig nedkøling af luften i indeklimaet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til indeklima eller har brug for hjælp fra en miljørådgiver, så kan du med fordel ringe til os på 70 22 33 30. Vi kan tage en snak om et bedre indeklima.