Forurening ved håndværksmæssige opgaver

Forurening der konstateres i forbindelse med mindre håndværksmæssige opgaver er som problemstillinger en kategori for sig. Dette skyldes, at de involverede parter ofte vil have ringe, eller slet ingen, erfaring med håndtering af forurening – eller de love og retningslinjer, der ligger bag.

Samtidig optræder forureningen oftest helt uventet efter projektet er gået i gang. Omkostningerne til løsning af problemstillingen kan antage dimensioner, der forekommer helt forkerte i forhold til det planlagte projekt.

Hvordan er situationen opstået?

Problemstillingen kan optræde i et hav af forskellige situationer. F.eks. ved at der konstateres tegn på forurening i jorden ved mindre gravearbejder, i bygningsdele ved renoveringsarbejder, eller ved at man bliver opmærksom på myndighedsmæssige restriktioner på en ejendom – efter man er gået i gang med mindre bygge- og anlægsmæssige arbejder.

Uanset, hvordan situationen er opstået, bør man reagere hurtigt og rekvirere professionel hjælp, der kan vejlede og hjælpe med den videre håndtering af problemstillingen. Dette skal man gøre både for, at man ikke udfører tiltag, der gør den ansvarsmæssige situation helt uoverskuelig, og for at den kunde, man udfører arbejderne for, kan få den rigtige information, der skal til for at tage stilling til konsekvenserne af forureningen.

GeoMiljø knap

En almindelig og meget nærværende problemstilling, der optræder i forbindelse med, at forurening konstateres ved sådanne arbejder er, at arbejderne ikke umiddelbart kan fortsættes og gøres færdige. Den opgave, man havde tænkt skulle være ukompliceret og hurtig at udføre sætter sig pludselig fast som en prop i ens planlagte arbejdsprogram. Der følger ofte frustrationer og den opgave, som det var meningen, man skulle tjene nogle penge på, bliver pludselig forvandlet til en udgift.

shutterstock_151546724

Få hjælp af GeoMiljø

GeoMiljø er speciel opmærksom på disse problemstillinger, og har en organisation, der kan rykke hurtigt ud, og minimere responstiden.

I de fleste tilfælde vil det være en fordel for alle parter, at det er én og samme erfarne person, der varetager hele rådgivningen i sagen, indtil problemet er belyst og løst. Dette gælder uanset om, det er afhjælpende vejledning, man vil have til selv at løse de mest betydende dele af opgaven – eller, om man ønsker at overdrage hele det videre forureningsmæssige forløb til rådgiveren.

Ring til os i dag på 70 22 33 30!