Vi varetager alle aspekter af forureningssager lige fra rådgivning i forbindelse med køb/salg, rådgivning i forbindelse med tvister og påbud fra myndighederne, undersøgelse og risikovurdering af forureninger samt projektering, styring, tilsyn og dokumentation i forbindelse med oprensning eller andre anlægsmæssige tiltag overfor forurening.