For virksomheder​

Står din virksomhed og skal købe, sælge eller leje en ejendom – eller har du brug for hjælp til at opfylde et påbud, en henstilling eller til at få en tilladelse til ændring eller udvidelse af din virksomhed?

I disse tilfælde kan GeoMiljø hjælpe dig med rådgivning og teknisk bistand omkring forurening i jord og grundvand.

Hvis du har brug for vores assistance, eller hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Så tøv ikke med at kontakte os.​

Lad os tage en uforpligtende snak

Har du spørgsmål eller ønsker du en snak omkring hvad vi kan hjælpe dig med så ring til os på.

Køb og salg​

Erhvervsejendomme er ofte forurenede i lettere eller sværere grad afhængig af, hvilke aktiviteter der har været på ejendommene, hvor længe, og hvordan håndteringen af potentielt forurenende produkter er foregået.

Når erhvervsejendomme handles eller udlejes er det derfor vigtigt at få afklaret, hvilken forureningsmæssig tilstand ejendommen er i, og hvilken betydning det kan have for den anvendelse af ejendommen, der er påtænkt.

Det er også vigtigt, ikke mindst i forbindelse med leje af en erhvervsejendom, at der er klarhed over, hvilke forureninger, der er på ejendommen, både inden og efter lejemålet. Alternativet kan være langvarige tvister eller påbud fra myndighederne, hvor der kan være uklarhed om, hvem der har lavet forureningen.

Når erhvervsejendomme skal handles eller udlejes anbefaler vi derfor altid en grundig gennemgang af, hvilke problemstiller der kan være i forbindelse med forurening på ejendommen.​

​Påbud

Tidligere kunne der generelt kun udstedes påbud om undersøgelse af en forurening, hvis den var sket efter 1992.

Men ved indførelsen af ”Jordforureningsloven” i 2000 blev der strammet op på retningslinjerne omkring påbud om undersøgelse og oprensning af forurening. Loven betød overordnet, at den, der har forårsaget en forurening, efter lovens ikrafttræden, bliver pålagt at undersøge og oprense forureningen.

I de første mange år blev der kun udstedt få påbud om oprensning efter ”Jordforureningsloven”. Det var fordi man ofte kunne gå ud fra, at forureningen var sket før loven trådte i kraft – med mindre der var sket et akut spild eller en udsivning, så man kendte tidspunktet for, hvornår forureningen var opstået.

I dag er der imidlertid gået så mange år, at virksomheder meget ofte bliver mødt af påbud, når en forurening opdages.

I disse situationer kan vi, i samarbejde med virksomhedens juridiske rådgiver, hjælpe med at vurdere hjemlen til påbuddene, hvilke problemstillinger, der kan være i opfyldelsen af påbuddene og, om virksomheden eventuel bør udføre frivillige tiltag, inden et påbud træder i kraft.

Vi har også indgående erfaring i udførelse af de undersøgelser, der skal til for at belyse forureningen samt projektering, tilsyn og dokumentation af oprensninger, der udføres i denne henseende.​​

​Tilladelser og projektering

Rigtigt mange erhvervsejendomme er registreret som forurenede eller muligt forurenede. Registreringen er tinglyst og gør, at virksomheden på ejendommen ikke umiddelbart kan udføre ændringer eller bygge- og anlægsarbejde på ejendommen, uden at afklare, om arbejderne kræver en speciel tilladelse efter ”Jordforureningsloven”.

Hvis arbejdet iværksættes uden en sådan tilladelse, og det senere viser sig, at tilladelsen var påkrævet – og at forureningssituationen er ugunstig for at få lov til arbejdet – kan omkostningerne som følge heraf være meget betydelige.

Kravene der kan sættes til ændringer og bygge- og anlægsarbejde på forurenede ejendomme afhænger af arealanvendelsen, grundvandsinteresser, beliggenhed af overfladevand samt, hvorvidt en forurening er klassificeret som ”fortidens synder” og prioriteret til en senere offentlig finansieret indsats overfor forureningen.

GeoMiljø kan her hjælpe med at sætte fokus på, hvilke vilkår der gælder for netop din ejendom og dit projekt, og vi har naturligvis også ekspertisen til at bringe din virksomhed sikkert igennem hele projektet. Det gælder hvad enten der kun skal en formel tilladelse til, eller projektet kræver forudgående undersøgelser og eventuel oprensning eller håndtering af forurening i forbindelse med projektet.​