GeoMiljø Miljørådgivning som tilsynsførende ved håndtering af forurening​

I forbindelse med indhentelse af tilladelser til håndtering af forurening, kræver miljømyndigheden, at tilsyn og dokumentation for det udførte forureningsmæssige arbejde udføres af et uvildigt firma med ekspertise indenfor området.

GeoMiljø Miljørådgivning kan indgå som samarbejdspartner i bygge- og anlægsopgaven til at udføre dette.​

Det miljøtekniske tilsyn

Almindeligvis aftales en tidsplan for de arbejder, der omfatter håndtering af forurening. Det miljøtekniske tilsyn sikrer sig, at alle tilladelser og formalia er i orden. Forud for arbejdet kan miljøtilsynet hjælpe med at afsætte gravefelter, så jord med forskellig forurening – og med forskellig forureningsgrad – holdes adskilt under arbejdet.

Under arbejdets udførelse vil det miljøtekniske tilsyn komme på byggepladsen og føre tilsyn med arbejderne og eventuelt kontinuert aftale detaljer vedrørende arbejdet efterhånden som det skrider frem.

Lad os tage en uforpligtende snak

Har du spørgsmål eller ønsker du en snak omkring hvad vi kan hjælpe dig med så ring til os på.

Derfor er det vigtigt med tilsyn

Kommunikation og samarbejde er nøgleordene her. Det er vigtigt, at alle involverede er med i planlægningen og aftalerne for arbejdet. Dels fordi hver især er ekspert på sit eget område og måske kan bidrage med nyttig information, og dels fordi alle skal have et godt indtryk af, hvad proceduren og arbejdsgangen er, så der ikke uforvarende udføres arbejde, der ødelægger planen.

En typisk situation er, at der flyttes eller sammenblandes jord, der ikke skulle være flyttet eller sammenblandet. Det forekommer rimeligt harmløst at flytte en stor bunke jord et andet sted hen på ejendommen, hvis den ligger i vejen.

Dette går bare ikke, hvis miljøtilsynet netop har fået analyseret jordprøver fra bunken – og det viser sig, at jordpartiet skal deles op i svagere og kraftigere forurenet jord.

Når bunken er flyttet, er det ikke mere muligt at sige, hvor hvilke jordprøver er udtaget. Resultatet er ofte at prøverne skal tages om igen. De økonomiske konsekvenser af dette er åbenlyse.​

Få hjælp hos GeoMiljø

GeoMiljø Miljørådgivning kan hjælpe dig med at koordinere og aftale arbejderne og føre tilsyn, så der indhentes de data, der er nødvendige for udarbejdelsen af dokumentation for arbejderne. Ring i dag på 70 22 33 30.