For private​

Står du og skal købe, sælge eller bygge på en privat ejendom, der anvendes til beboelse?

Forurening på ejendommen, f.eks. fra en tidligere virksomhed eller en nedgravet fyringsolietank, kan både give utryghed i forbindelse med familiens sundhed, men også ramme hårdt på økonomien eller den påtænkte til- eller ombygning.

I disse tilfælde kan GeoMiljø hjælpe dig med rådgivning og teknisk bistand omkring forurening i jord og grundvand.

Skulle du have nogen spørgsmål, eller ønsker du vi skal hjælpe dig videre? Så tøv ikke med at kontakte os.​

Lad os tage en uforpligtende snak

Har du spørgsmål eller ønsker du en snak omkring hvad vi kan hjælpe dig med så ring til os på.

Køb og salg​

Når du køber en ejendom, indhentes almindeligvis en attest fra myndighederne, hvor det fremgår, om der er oplysninger om forurening på ejendommen.

Mange opfatter denne attest som en ”kvittering” på, om ejendommen er forurenet eller ej. Attesten er dog alene information om, hvorvidt myndighederne har kendskab til forurening på ejendommen.

Rigtigt mange boligejendomme er gennemgået af myndighederne med henblik på, om der kan være mistanke om forurening, hvis der tidligere har været virksomhed på ejendommen. Der er derfor en god sandsynlighed for, at der ikke har været meget forurenende virksomhed på ejendommen, hvis der ikke er oplysning om forurening på myndighedernes attest.

Men der er selvfølgelig virksomheder, der ikke er fundet ved denne gennemgang, ligesom private anlæg til opvarmning med fyringsolie normalt ikke er omfattet. Det kan derfor være en god idé at få klarhed over, om der kan være, eller have været, fyringsolietanke, der har forårsaget forurening – eller om der har været andre aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Når du sælger en ejendom, kan det også være en god idé at afklare eventuelt forurening, fordi du som sælger kan blive stillet til ansvarlig for forurening på en ejendom, du har solgt.​

Specielt om oliefyringsanlæg​

Normalt er ”Jordforureningsloven” indrettet således, at det er den, der har forurenet, der stilles til ansvar for forureningen på det tidspunkt, hvor forureningen er opstået.

Ved private oliefyringsanlæg er det imidlertid den, der ejer/benytter oliefyringsanlægget, på det tidspunkt, hvor forureningen opdages, der stilles til ansvar. Der er derfor en lovpligtig forsikring igennem olieleverandøren, der dækker husejere for dette ansvar.

Forsikringen bortfalder imidlertid, når anlægget sløjfes eller hvis anlægget ikke længere er lovligt.

​Ved handel med privat ejendom er det derfor meget vigtigt at afklare om anlægget er lovligt. Ved sløjfning af et anlæg er det desuden meget vigtigt at undersøge for forurening – imens forsikringen stadig dækker.

GeoMiljø kan hjælpe dig med rådgivning, undersøgelser og dokumentation i forbindelse med disse fyringsolieanlæg.​​

Tilladelser​

En forurening på en privat ejendom er ikke nødvendigvis en hindring for, at du kan opføre en tilbygning eller bygge om – men den kan være det.

En registrering eller konstatering af en forurening på en privat ejendom vil ofte betyde, at man ikke umiddelbart kan udføre bygge- og anlægsarbejde på ejendommen, og vil ofte kræve en speciel tilladelse efter ”Jordforureningsloven”.

Hvis arbejdet iværksættes uden en sådan tilladelse, og det senere viser sig, at tilladelsen var påkrævet – og at forureningssituationen er ugunstig for at få lov til arbejdet – kan omkostningerne som følge heraf være meget betydelige.

Kravene, der kan sættes til bygge- og anlægsarbejde på forurenede boligejendomme, afhænger af befæstninger, grundvandsinteresser, beliggenhed af overfladevand samt, hvorvidt en forurening er klassificeret som ”fortidens synder” og prioriteret til en senere offentlig finansieret indsats overfor forureningen.

GeoMiljø kan her hjælpe med at sætte fokus på, hvilke vilkår der gælder for netop din ejendom og dit projekt.

Hvis der er registreret en forurening, hvor der kan være usikkerhed om, om forureningen er sundhedsskadelig for dig og din familie, kan vi også hjælpe med de fornødne undersøgelser, målinger og vurderinger. Vi har også ekspertisen til at projektere og dokumentere tiltag, der evt. kan være nødvendige – det kan f.eks. være udskiftning af jord, eller tiltag til sikring af indeklima.​