For rådgivere​

​Er du rådgiver og arbejder med køb og salg eller anlægsmæssig projektering på forurenede ejendomme?

GeoMiljø kan hjælpe dig med de forureningsmæssige aspekter i forbindelse med den opgave, du arbejder med. Kontakt os og få en uforpligtende samtale om det projekt du arbejder med.

Det er vigtigt at have overblik over den forureningsmæssige tilstand på en ejendom. Det gælder både når ejendommen skal handles, lejes ud eller der skal projekteres og udføres bygge- og anlægsmæssige projekter på ejendommen.

GeoMiljø hjælper dig som rådgiver med alt inden for køb og salg, tilladelser samt projektering. Tøv derfor endelig ikke med at kontakte os, hvis du ønsker vores hjælp.

Lad os tage en uforpligtende snak

Har du spørgsmål eller ønsker du en snak omkring hvad vi kan hjælpe dig med så ring til os på.

Køb og salg​

Ved handel med forurenede, eller muligt forurenede, ejendomme er det vigtigt for din kunde, at vide, hvilke økonomiske og praktiske udfordringer, der kan være forbundet med en forurening.

Nogle forureninger kan være ubetydelige i én sammenhæng, men byde på næste uoverskuelige konsekvenser i en anden sammenhæng – det hele afhænger af forureningens art og karakter, sammenholdt med de planer din kunde har med ejendommen.

GeoMiljø kan hjælpe dig med at få det nødvendige overblik og kunne guide din kunde trygt og sikkert igennem handlen.

Vi tager altid udgangspunkt i de oplysninger, der allerede findes, og arbejder derefter videre med fokus på den aktuelle problemstilling.

I nogle tilfælde er det nok at kigge det forhåndenværende materiale igennem, og i andre tilfælde skal der laves supplerende undersøgelser, der tilpasses din kundes planer med ejendommen.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at de økonomiske, praktiske og logistiske problemstillinger, forurening kan afstedkomme, minimeres.​

​Tilladelser

Ændring af arealanvendelsen samt udførelse af bygge- og anlægsmæssige opgaver på forurenede ejendomme kræver almindeligvis en særskilt tilladelsen efter ”Jordforureningsloven”.

GeoMiljø har lang og indgående erfaring med myndighedsbehandlingen i sådanne sager. Vi har arbejdet med myndighedsbehandling helt tilbage fra ”depotlovgivningen” over indførelsen af ”jordforureningsklasser” i 1997 og til den mere strømlinede sagshåndtering, der blev indført med ”jordforureningsloven” i 2000. Vi har også arbejdet med senere ændringer og tillæg til den gældende lovgivning.​

Vi er opdateret på lovgivningen, så vi kan hjælper jer på bedste vis.

Det gælder både, når de pågældende projekter skal risikovurderes, og når der kræves supplerende undersøgelser, men også når der skal udføres projektering og dokumentation, hvis forureningen og arealanvendelsen påkræver afværgemæssige tiltag, f.eks. ventilation under bygninger eller afskæring af kontakt med forurening.​

​Projektering

I projekteringsfasen er det vigtigt, at der tages hensyn til eventuel forurening på et tidligt tidspunkt.

Ofte kan et projekt både tilrettelægges, så en forurening kan have stor eller mindre økonomisk påvirkning af projektet.

Her kan GeoMiljø løbende hjælpe med både undersøgelse og teknisk rådgivning, så projektet tilpasses den forurening, der er på ejendommen.

Ligeledes kan vi hjælpe med risikovurdering, projektering og dokumentation i forbindelse med afværgeforanstaltninger.

Vi tilbyder også at føre tilsyn og udarbejde den slutdokumentation, der normalt kræves i forbindelse med tilladelser, der er givet efter ”Jordforureningsloven” til bygge- og anlægsarbejde på forurenede grunde.​