Forurening som uheld

Oprensning af forurenet jord

Et af formålene med miljølovgivningen er at undgå fremtidig forurening. Alligevel kan og vil der ske uheld i fremtiden. Der vil altid være en risiko ved at benyttes og håndtere produkter, der kan forårsage forurening – trods alle forholdsregler.

Forskellige produkter har et meget forskelligt potentiale til meget hurtigt at forårsage omfattende forureningsmæssige problemer.

Fælles for alle pludseligt opståede forureninger er dog, at det gælder om at handle hurtigt og bevare overblikket.

Hvordan spreder forureningen sig?

I reglen sker spredningen af en forurening meget hurtigt umiddelbart efter spildet er sket, hvis der er tale om forureningskomponenter, der kan sive ned i jordlagene som f.eks. olieprodukter. Efterhånden som tiden går, sker spredning af forureningen langsommere og langsommere. En del af forureningen vil binde sig til jordpartiklerne i mere eller mindre grad, hvorfor der bliver mindre og mindre forurening, der kan sprede sig.

Hvordan og hvor hurtigt en forurening præcist spreder sig afhænger af mange forskellige faktorer, såsom typen af forurening, jordlagene, grundvandsstanden og nedbøren, der siver ned igennem det forurenede område.

Lad os tage en uforpligtende snak

Har du spørgsmål eller ønsker du en snak omkring hvad vi kan hjælpe dig med så ring til os på.

Hvad gør man med forurening som uheld?

Tidsperspektivet i de første timer efter uheldet er sket er meget kritisk for en senere oprensning af forureningen. Det kan simpelthen ikke gå hurtigt nok med at prøve at få afgrænset spredningen af forureningen.

Først skal umiddelbar tilgængelig forurening, f.eks. olie, der stadig ligger på overfladen af jorden søges fjernet. Her kan Falck eller lignende ordninger almindeligvis hjælpe med udlægning af sugende granulat, flydespærre i søer og vandløb og andre akutte foranstaltninger, men det kan almindeligvis ikke fjerne hele problemet.

Herefter gælder det om, at få en miljørådgiver på banen så hurtigt som muligt. I denne forbindelse er det vigtigt at være så åben og ærlig overfor miljørådgiveren som muligt.​

Det skal I gøre

Det sker desværre meget tit, at forureneren har en tendens til at underdrive, når omfanget af uheldet skal beskrives for miljørådgiveren. 

Det er generelt en meget dårlig idé. Når omfanget forklejnes, bliver de skader, der er sket, ikke mindre, men der er en god chance for, at de akutte tiltag, miljørådgiveren iværksætter, ikke er tilstrækkelige i forhold til situationen. Selvfølgelig kan forureneren spare lidt på de akutte tiltag – men det bliver meget dyrere i det lange løb.

Derfor skal der ringes til miljørådgiveren så hurtigt, det er mulig efter, at uheldet er sket og Falck er orienteret. Oplys hvad der er sket, hvor meget, der er spildt – og hvornår. Det giver miljørådgiveren en mulighed for at agere hurtigt og korrekt for at forsøge at begrænse skaden.

Vi kan hjælpe

Hos GeoMiljø rådgiver vi om forurening som uheld. Her skal det gå stærkt! Ring med det samme på 70 22 33 30.