​Myndighedsbehandling

Der er begrænsninger ved forurenede grunde, som gør, at man ikke kan bygge. Her skal man igennem myndighedsbehandling for at få tilladelse. Det hjælper vi gerne med.

Hos GeoMiljø rådgiver vi omkring salg og køb af ejendomme, der har med forurening at gøre. Vi tager os af myndighedsbehandlingen og gør projektet nemmere for jer.​

Hvordan fungerer systemet?

Forvaltning af miljølovgivningen i Danmark er en blanding af nogle politiske principper og motiver samt en portion sund fornuft, der vurderes fra sag til sag indenfor de politiske rammer.

Systemet indebærer både fordele og ulemper. Ulemperne er, at det kan være svært helt præcist at forudse resultatet af en henvendelse til miljømyndighederne. Fordelene er, at en sag med specielle forhold ikke har så stor sandsynlighed for at blive behandlet uhensigtsmæssigt i et stift og kompromisløst system.

Lad os tage en uforpligtende snak

Har du spørgsmål eller ønsker du en snak omkring hvad vi kan hjælpe dig med så ring til os på.

Vores erfaring

GeoMiljø har lang og indgående erfaring med myndighedsbehandling. Vi har taget arbejdet med myndighedsbehandling helt tilbage fra ”depotlovgivningen” over indførelsen af ”jordforureningsklasser” i 1997 og til den mere strømlinede sagshåndtering, der blev indført med ”jordforureningsloven” i 2000. Vi har også arbejdet med senere ændringer og tillæg til den gældende lovgivning.

Vi er opdateret på lovgivningen, så vi kan hjælper jer på bedste vis.​

En succesfuld indgangsvinkel

Nøglen til succes i denne forbindelse er en god og åben dialog med miljømyndighederne.

Miljømyndigheden skal opfattes som en samarbejdspartner, der har ressourcer og kompetencer, der kan trækkes på for gode projektmæssige løsninger.

Denne indgangsvinkel giver en mere fleksibel, hurtig og ukompliceret sagsbehandling, så miljølovgivningen ikke bliver en ”kæp i hjulet” på opgaver, der involverer forureningsmæssige aspekter.

GeoMiljø hjælper med miljøgodkendelser

Har du brug for råd til myndighedsbehandling, så kan vi hjælpe. Vores lange erfaring med ansøgninger om miljøgodkendelser gør, at vi kender systemet godt.

Vi tager gerne en snak om jeres muligheder. Ring på 70 22 33 30 i dag!​